Prijzen zaal

Categorie 1: € 200 (+ € 150 waarborg)

Dag- en/of avondvullende activiteiten ingericht door een particulier of een vereniging.

 • Jubileumfeesten, trouwfeesten, pensioneringsfeesten, communiefeesten, verjaardagsfeesten.
 • Vat, gratis toegankelijk op persoonlijke uitnodiging met gratis drank.
 • Teerfeesten en clubfeesten georganiseerd door verenigingen.
 • Tentoonstellingen, beurzen, veilingen, openbare verkopen.
 • Recepties, koffietafels, publieke vergaderingen.
 • Alle feesten die niet vallen onder categorie 2 en 3.

Categorie 2: € 100

 • Vergaderingen of bijeenkomsten op uitnodiging, enkel op weekdagen (maandag tot en met donderdag).
 • Manifestaties en beurzen voor het goede doel, enkel mits beslissing van Raad van Bestuur.

Categorie 3: € 500 (+ € 600 waarborg)

 • Fuiven en aanverwante activiteiten.
 • Optredens muziekgroepen.
 • Feesten toegankelijk voor iedereen zonder persoonlijke uitnodiging.

Fuiven en aanverwante activiteiten worden slechts beperkt toegelaten en uitsluitend mits toelating van de Raad van Bestuur.

Prijzen geldig vanaf 1 januari 2016 tot en met 31 december 2023.

Prijsverhoging voor alle verhuren vanaf 1 januari 2024

Vanwege de stijgende kosten zijn wij genoodzaakt om voor de eerste keer in 8 jaar onze prijzen te verhogen. De volgende tarieven zijn geldig voor alle verhuren die in 2024 of later plaatsvinden:

 • Categorie 1: € 225 (+ € 150 waarborg)
 • Categorie 2: € 125
 • Categorie 3: € 550 (+ € 600 waarborg)

Terug