Een korte geschiedenis

De fanfare van Morkhoven werd gesticht in 1875 door enkele leden van het toenmalig zangkoor "Zucht naar Kunst" o.l.v. onderwijzer-koster-organist Felix Verboven. De bedoeling was om de koorzangen instrumentaal te begeleiden. Rond die periode werd trouwens ook een fanfare opgericht in de naburige gemeenten Herenthout (1872) en Noorderwijk (1873) en Morkhoven kon dus leren uit de ervaringen van deze buurgemeenten.

GeschiedenisZoals gebruikelijk in die tijd stond de fanfare onder toezicht van de notabelen van het dorp, en zij vaardigden een streng reglement uit dat strikt nageleefd moest worden. Zo moest elk lid een vaste verblijfplaats hebben in Morkhoven en de muzikanten moesten zelf het instrument aankopen dat hun werd toegewezen door de orkestmeester. Er werd zelfs een boetemeester aangesteld die verantwoordelijk was voor de inning van de boeten, uitgedeeld wegens inbreuken tegen de goede zeden, te laat komen, musiceren op straat, valse noten, spelen in een dansorkest enz. In 1896 werd een overeenkomst opgemaakt met pastoor Tessens waarin de voorwaarden werden opgenomen om te mogen opstappen met de processie.

In die prille beginjaren had de fanfare geen vast lokaal en moest elke repetitie volgens beurtrol plaatsvinden in een van de dorpsherbergen. Vanaf 1928 kon de fanfare terecht in het kolenmagazijn van August Poortmans aan de Molenstraat. Met eigen middelen bouwden fanfareleden een podium aan het magazijn, en sindsdien was dit voor de muzikanten een vaste standplaats voor repetities en concerten. Toen de zaal in 1988 te koop werd aangeboden door de familie Poortmans, heeft de fanfare deze kans niet laten liggen. Onder impuls van toenmalig voorzitter Louis Schellens, werd de fanfare na 60 jaar de nieuwe eigenaar van deze zaal.

In de geschiedenis van de fanfare vinden we niet alleen instumentale activiteiten terug, er werd ook toneel gespeeld. Reeds in 1905 werden de eerste toneelwerken opgevoerd in de plaatselijke herbergen, en vanaf 1946 was er zelfs een operettegezelschap. Als hoogtepunt voerden de fanfareleden, ter gelegenheid van hun 75-jarig bestaan, het "Hongaars Bruidje" op in hun zaal. Een belangrijk feit in het bestaan van onze fanfare was o.a. het verkrijgen van de titel "Koninklijke Maatschappij" verleend door Zijne Majesteit Koning Albert I op 21 december 1929. In 1964 en 1989 werd de fanfare provinciaal kampioen en in 1974 werd in Houthalen zelfs de titel van "Nationaal Kampioen" behaald.

Sinds 1875 heeft de fanfare 13 voorzitters gekend : J.B.Meir, F.Meir, Karel Melis, Aloïs Leirs, Leopold Luyten, Alfons Luyten, Jos Lambaerts, Jos Tielemans, Staf Willems, Louis Schellens (1970 tot 2001), Leo Saelen (2001 tot 2006), Frans Lambaerts (2006 tot 2023) en sinds 2023 huidig voorzitter Robin Verstrepen.

Volgende dirigenten hebben de leiding gehad : Felix Verboven, August van de Sande, Armand Toremans, Louis Peeters, Jules van de Sande, Victor Steurs, Richard Bastijns (1960-1963), Denis van de Putte (1963-1969), Frans Heivers (1969-1971), Jos Bellekens (1971-1997), en sinds maart 1997 de huidige dirigent Philip Gorts.

GeschiedenisHet uitzicht en de samenstelling van de fanfare zijn in de loop der jaren grondig veranderd. De oprichting van het muziekonderwijs was ook de aanzet om meer jongeren te betrekken bij de fanfare. Er werd op een meer professionele basis gemusiceerd en de kwaliteit van de uitvoeringen verbeterde zienderogen, ook omdat de muzikanten konden beschikken over betere instrumenten. Van de vroegere folkloristische en gereglementeerde structuur van de "sociëteit" blijft niet veel meer over. Iedereen die van muziek beoefenen zijn hobby wil maken is tegenwoordig meer dan welkom. Vriendschap, solidariteit en de motivatie om samen iets te bereiken op muzikaal vlak zijn nu de drijfveren van een bloeiende muziekvereniging.